Księgowość dla fundacji

Zajmujemy się prowadzeniem księgowości dla fundacji, stowarzyszeń i think-tanków – czyli wszelkich organizacji należących do tzw. trzeciego sektora. Pomożemy Państwu stworzyć dokładną i przejrzystą dokumentację oraz usprawnimy wszelkie formalności podatkowe, co pozwoli Wam całkowicie poświęcić się działalności społecznej i charytatywnej. Zmniejszymy obciążenie pracowników biurokracją i pomożemy lepiej spełniać założenia statutowe.

 

Co składa się na prowadzoną przez nas księgowość dla fundacji?

Księgowość dla fundacji to m.in.:

  • sporządzanie sprawozdań finansowych, w których organizacje pozarządowe muszą przedstawić wszystkie przychody, straty oraz wydatki,
  • przygotowywanie niezbędnych dokumentów oraz prowadzenie polityki fiskalnej,
  • kontrolowanie i prowadzenie finansów: wpłacanie zaliczek na podatki, przelewy na zobowiązania,
  • prowadzenie dokumentacji i raportowanie zarządcze.

Pracowniki wykonuje prace biurowe

Wiele fundacji korzysta z międzynarodowych grantów i dofinansowań – one również wymagają finansowego rozliczenia.

 

Czy fundacje muszą prowadzić księgowość?

Mimo że fundacje nie prowadzą własnej działalności zarobkowej, utrzymując się z darowizn, to ustawa o rachunkowości zobowiązuje te podmioty do prowadzenia dokumentacji i sprawozdawczości finansowej. Od nich zależy wskaźnik działalności, który pozwala ocenić m.in. rentowność danej organizacji.

Każdego roku fundacje muszą złożyć sprawozdanie finansowe do urzędu skarbowego, wykazując przychody z działalności statutowej oraz gospodarczej – ze szczególnym uwzględnieniem zdarzeń, które dotyczą prowadzenia projektów finansowych z zewnętrznych źródeł.

Księgowość fundacji może być prowadzona w formie:

  • uproszczonej,
  • pełnej,
  • w postaci uproszczonej ewidencji kosztów i przychodów.