Księgowość fundacji

Zajmujemy się prowadzeniem księgowości fundacji, stowarzyszeń i think-tanków – wszelkich organizacji należących do tzw. trzeciego sektora. Pomożemy Państwu stworzyć dokładną i przejrzystą dokumentację oraz usprawnimy wszelkie formalności podatkowe, co pozwoli Wam całkowicie poświęcić się działalności społecznej i charytatywnej. Zmniejszymy obciążenie pracowników biurokracją i pomożemy lepiej spełniać założenia statutowe.

Prowadzenie księgowości fundacji i stowarzyszeń niesie ze sobą wyjątkowe wyzwania. Te organizacje, choć działają na rzecz społeczności i nie dążą do osiągnięcia zysku, muszą równie skrupulatnie i precyzyjnie prowadzić swoje księgi. Właściwe zarządzanie finansami jest kluczem do transparentności, budowania zaufania wśród darczyńców oraz skutecznego realizowania misji organizacji. Współpracujemy z klientami z Warszawy i okolic.

 

Co składa się na prowadzoną przez nas księgowość dla fundacji?

Fundacje i stowarzyszenia podlegają specyficznym przepisom prawnym i podatkowym. Mają określone obowiązki sprawozdawcze, muszą także dostosowywać się do zasad dotyczących uzyskiwania oraz rozliczania dotacji. Wymaga to nie tylko dokładności, ale także głębokiej wiedzy na temat specyfiki działania organizacji pozarządowych. Warto więc skorzystać z usług biura rachunkowego z wieloletnim doświadczeniem.

 

Pracowniki wykonuje prace biurowe

Księgowość dla fundacji to m.in.:

  • sporządzanie sprawozdań finansowych, w których organizacje pozarządowe muszą przedstawić wszystkie przychody, straty oraz wydatki,
  • przygotowywanie niezbędnych dokumentów oraz prowadzenie polityki fiskalnej,
  • kontrolowanie i prowadzenie finansów: wpłacanie zaliczek na podatki, przelewy na zobowiązania,
  • prowadzenie dokumentacji i raportowanie zarządcze.

Wiele fundacji korzysta z międzynarodowych grantów i dofinansowań – one również wymagają finansowego rozliczenia. Ważne jest prawidłowe i terminowe rozliczenie otrzymanych środków, zgodnie z ustaleniami z darczyńcami oraz wymogami prawnymi. Dobre prowadzenie księgowości dostarcza kierownictwu organizacji niezbędnych informacji do podejmowania decyzji dotyczących przyszłości.

 

Czy fundacje muszą prowadzić księgowość?

Mimo że fundacje nie prowadzą własnej działalności zarobkowej, utrzymując się z darowizn, to ustawa o rachunkowości zobowiązuje te podmioty do prowadzenia dokumentacji i sprawozdawczości finansowej. Od nich zależy wskaźnik działalności, który pozwala ocenić m.in. rentowność danej organizacji.

Każdego roku fundacje muszą złożyć sprawozdanie finansowe do urzędu skarbowego, wykazując przychody z działalności statutowej oraz gospodarczej – ze szczególnym uwzględnieniem zdarzeń, które dotyczą prowadzenia projektów finansowych z zewnętrznych źródeł.

Księgowość fundacji może być prowadzona w formie:

  • uproszczonej,
  • pełnej,
  • uproszczonej ewidencji kosztów i przychodów.

Księgowość dla fundacji i stowarzyszeń to obszar, gdzie profesjonalizm spotyka się z pasją do działania na rzecz dobra wspólnego. Dla wielu organizacji, odpowiednie prowadzenie księgowości to nie tylko obowiązek, ale także narzędzie służące realizacji ich misji społecznej. Prawidłowe zarządzanie finansami gwarantuje skuteczność działania, a zaangażowanie i odpowiedzialność w tej dziedzinie przekłada się na rzeczywiste korzyści dla społeczności, której służą.

 

Dlaczego warto powierzyć księgowość fundacji lub stowarzyszenia profesjonalistom?

Organizacje pozarządowe działają w oparciu o specyficzne przepisy prawne i podatkowe. Znajomość i zrozumienie tych regulacji to klucz do prawidłowego prowadzenia ksiąg, a tym samym uniknięcia potencjalnych sankcji. Prowadzenie księgowości, zwłaszcza w organizacjach pozyskujących środki z różnych źródeł, może być czasochłonne. Profesjonalne biuro rachunkowe zoptymalizuje te procesy, pozwalając skupić się na głównej misji organizacji.

 

Wsparcie w dziedzinie finansów

Biuro rachunkowe zatrudnia doświadczonych specjalistów, którzy nieustannie aktualizują swoją wiedzę. Gwarantuje to najwyższy standard obsługi oraz pewność, że sprawy finansowe są prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Prawidłowo prowadzona księgowość jest podstawą transparentności finansowej, co jest kluczem do budowania zaufania wśród darczyńców, członków fundacji i społeczności.

Profesjonalne biuro rachunkowe może dostarczyć nie tylko usług księgowych, ale także doradztwa w zakresie planowania finansowego, co jest istotne dla rozwoju i realizacji projektów przez organizację. Gwarantujemy wysoki poziom bezpieczeństwa informacji oraz danych, korzystając z zaawansowanych systemów. Profesjonalne wsparcie w dziedzinie finansów jest bezcenne.