Kadry i płace w firmie - Warszawa Śródmieście

Abicus może zastąpić dział kadr i płac w Państwa firmie, przejmując wszystkie jego obowiązki. Komunikacja między zarządzającym firmą a pracownikami powinna być jasna, a jej reguły uczciwe, dlatego w kwestiach pracowniczych (HR) wspieramy zarówno pracodawców, jak i pracowników. Dla naszych klientów prowadzimy księgowość oraz bieżącą ewidencję związaną z kadrami i płacami, nadzorujemy przepływ pieniędzy, zapewniamy fachowe doradztwo, a także planujemy i tworzymy niezbędną dokumentację.

 

Oferujemy usługi na dwóch płaszczyznach

Firma i pracownicy:

 • prowadzenie i administracja danymi osobowymi pracowników,
 • przygotowywanie niezbędnej dokumentacji, takiej jak: świadectwa pracy, umowy, aneksy, wypowiedzenia, zaświadczenia o zarobkach,
 • zarządzanie, ustalanie ram i praw do urlopów wypoczynkowych,
 • komunikacja i przygotowywanie dokumentacji dla ZUS, dotyczącej zgłoszeń i wyrejestrowania pracowników.

Zarządzanie płacami:

 • pełna dokumentacja i listy płac,
 • prowadzenie ewidencji wynagrodzeń, obliczanie i naliczanie wynagrodzeń,
 • naliczanie podatku od osób fizycznych,
 • składki – wyliczenia składek zdrowotnych, emerytalnych, rentowych, chorobowych, wypadkowych; dokumentacja dotycząca Funduszu Pracy i Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • deklaracje rozliczeniowe, raporty imienne RMUA,
 • bieżące rozliczenia wewnątrz firmy – delegacje, rozliczenia PFRON,
 • ustalanie praw do zasiłków i wynagrodzeń chorobowych,
 • dokumentacja związana z Głównym Urzędem Statystycznym.

 

Jak kadry i płace pomogą Państwa firmie?

Dział kadr i płac gwarantuje prawidłowy przepływ pieniędzy oraz obieg dokumentów. Pracownicy tej jednostki organizacyjnej kompletują, nadzorują i archiwizują wszelkie pisma oraz – w razie potrzeby – niszczą je. W tym kontekście warto wspomnieć też o tym, że personel kadr i płac dokłada wszelkich starań o to, by poufne dane firmy oraz jej pracowników były przechowywane w bezpiecznym miejscu.

Tworząc dział kadr w firmie, jej założyciele nie muszą zajmować się sprawami pracowniczymi. Wyliczanie urlopów, wypłat czy rozliczanie przedsiębiorstwa z ZUS-em to zadania, którymi zajmą się pracownicy HR. Dzięki nim wszystkie powyższe czynności będą wykonane na czas i zgodnie czas i zgodnie z przepisami. Zajmujemy się również pełną księgowością oraz rozliczeniem vat.