Rozliczenia VAT - Warszawa Śródmieście

Nasz zespół zajmie się dla Państwa wszystkimi formalnościami związanymi z rozliczaniem VAT. Na podstawie ewidencji sporządzimy deklaracje, które będą dopasowane do charakteru i wielkości przedsiębiorstwa, poprawne oraz zgodne z obowiązującymi przepisami. Pomożemy Państwu również przy rejestrowaniu się i wyrejestrowaniu się z VAT-u, a także będziemy prowadzić ewidencję podatkową, dzięki której Wasza firma będzie mogła rozliczyć się z VAT.

 

Podatek VAT

Podatek VAT jest podatkiem konsumpcyjnym nałożonym na wartość dodaną produktów lub usług w każdym etapie ich produkcji czy dystrybucji. W zależności od kraju i rodzaju produktów czy usług istnieją różne stawki VAT – od podstawowej, przez obniżoną, aż po stawkę zerową. Ważne jest, by przedsiębiorca wiedział, jaką stawkę stosować w odniesieniu do swojej działalności. W tym celu konieczne jest skorzystanie z usług księgowego lub biura rachunkowego.

W wielu krajach, firmy osiągające określony próg obrotu są zobowiązane do rejestracji jako podatnicy VAT. Po rejestracji muszą one regularnie składać deklaracje VAT oraz odprowadzać odpowiedni podatek do budżetu państwa. Jako podatnik VAT, przedsiębiorca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego, czyli tego, który został mu naliczony przy zakupie towarów i usług związanych z działalnością gospodarczą. Dzięki temu mechanizmowi przedsiębiorca odprowadza różnicę między VAT naliczonym a należnym.

 

Pieniądze i kalkulator

Rozliczenie podatku VAT

Zarejestrowani podatnicy VAT są zobowiązani do regularnego składania deklaracji podatkowych. W niektórych krajach deklaracje te składa się miesięcznie, w innych kwartalnie. W rozliczaniu podatku VAT istnieje wiele precedensów – wybrane towary i usługi są z niego zwolnione, zmieniają się progi podatkowe, a niektóre firmy wcale nie muszą się rozliczać z tej daniny. Wiemy, jak sobie poradzić z tymi zawiłościami prawnymi i doradzimy, co należy zrobić, by zaoszczędzić jak najwięcej pieniędzy podczas rozliczenia VAT.

Pewne jednak jest to, że podatnikami VAT są wszystkie osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą. Obowiązek podatkowy powstaje w momencie wydania towaru lub wykonania konkretnej usługi. VAT płacą Państwo według określonych stawek:

  • 23% — podstawa podatku od towarów i usług,
  • 8% — stawka dotycząca m.in. usług związanych z kulturą, sportem lub rekreacją,
  • 5% — stawka obejmująca m.in. podstawowe produkty żywnościowe, (np. pieczywo) oraz artykuły dla niemowląt,
  • 0% — tzw. stawka preferencyjna, obejmująca m.in. wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Nasze biuro podatkowe będzie również pomocne w przypadku, gdy popełnili Państwo błąd w deklaracji VAT. Zajmiemy się jak najszybszym skorygowaniem tego błędu. Jeśli szukają Państwo zaufanych księgowych, którzy prowadzą prawidłowe rozliczenia VAT, zapraszamy do naszego biura na warszawskim Śródmieściu.

 

Jak rozlicza się podatek VAT?

Podatek VAT to tzw. podatek od wartości dodanej, który dotyczy dóbr i usług. Danina ta jest naliczana do ceny końcowej produktu – dokładnie do wartości netto transakcji kupna-sprzedaży. W ten sposób obciąża zarówno sprzedawcę, jak i nabywcę. Z chwilą wydania towaru albo wykonania danej usługi powstaje obowiązek podatkowy, który obliguje usługodawcę – czyli wszelkiego rodzaju firmy, instytucje, fundacje i stowarzyszenia – do rozliczenia się z podatku VAT. Dla firm prowadzących działalność międzynarodową istotne jest zrozumienie zasad VAT dotyczących importu i eksportu towarów oraz świadczenia usług na terytorium innych krajów.

 

Rozliczenia VAT miesięczne lub kwartalne

Podatek VAT można rozliczać w trybie miesięcznym lub kwartalnym. Druga opcja jest przeznaczona głównie dla firm, które w ubiegłym roku nie osiągnęły przychodu przekraczającego 1,2 miliona euro. Kwartalnie nie mogą rozliczać się podatnicy, którzy są czynnymi podatnikami VAT krócej niż 12 miesięcy. Deklarację VAT oraz plik JPK należy złożyć do urzędu skarbowego najpóźniej do 25 dnia następnego miesiąca albo do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kwartale (w rozliczeniu kwartalnym). Warto pamiętać, że za każdy dzień zwłoki podatnik będzie obciążony odsetkami. Firma musi wystawiać faktury zawierające wszystkie wymagane informacje podatkowe.

 

Jak prowadzić rejestr VAT?

Ewidencja podatku VAT, czyli rejestr sprzedaży i zakupów VAT jest podstawą do wyliczenia i odprowadzenia należnego podatku. Polska ordynacja podatkowa od kilku lat wymaga przygotowania rejestru VAT w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego – JPK – w postaci elektronicznej. We wspomnianym rejestrze należy uwzględnić takie dane finansowe jak:

  • kwotę należnego podatku,
  • dane, które pozwolą określić przedmiot i podstawę opodatkowania,
  • kwoty, od których przysługuje prawo do obniżenia należnego podatku oraz kwoty, które nie dają takiej możliwości,
  • kwoty naliczonego podatku, obniżające kwotę należnego podatku,
  • kwotę podatku, którą należy wpłacić do urzędu skarbowego lub zwracaną przez ten urząd.

Specjaliści z biura Abicus przygotują dla Państwa Jednolity Plik Kontrolny z uwzględnieniem wszystkich danych finansowych. Zadbamy o to, by zarówno treść, jak i forma dokumentu były zgodne z przepisami. Wybierając naszą firmę, zyskujecie Państwo pewność, że wszystko będzie przeprowadzone szybko i sprawnie – nie tylko w kwestii podatku VAT i prowadzenia księgowości.

 

Prawidłowe prowadzenie spraw związanych z podatkiem VAT

Podatek VAT, choć z pozoru skomplikowany, stanowi jeden z głównych źródeł dochodów państwa. Dla przedsiębiorców właściwe zrozumienie i zarządzanie VAT jest kluczowe, by zapewnić zgodność z prawem, uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek finansowych i optymalizować koszty działalności. W wielu przypadkach warto skorzystać z usług profesjonalnego biura rachunkowego lub doradcy podatkowego, by mieć pewność prawidłowego prowadzenia spraw związanych z tym podatkiem.

 

Obsługa VAT w Warszawie

Nasze biuro rachunkowe, specjalizujące się w obsłudze VAT, posiada nie tylko odpowiednie kompetencje i doświadczenie, ale także dostęp do aktualnych narzędzi i zasobów, które gwarantują precyzyjność i zgodność z obowiązującymi normami. Korzystając z usług profesjonalnego biura rachunkowego, przedsiębiorca zyskuje pewność, że wszystkie aspekty związane z VAT-em są właściwie zarządzane. Obejmuje to m.in. prawidłowe wystawianie i księgowanie faktur, odliczanie podatku naliczonego, a także składanie terminowych deklaracji.

Ponadto w sytuacjach niejednoznacznych lub wątpliwych, specjaliści z biura rachunkowego służą radą i wsparciem, co pozwala unikać potencjalnych błędów i ich konsekwencji. W krótkim czasie koszty związane z zatrudnieniem takiego biura często okazują się inwestycją zwracającą się wielokrotnie, zarówno w postaci oszczędności podatkowych, jak i spokojnej głowy przedsiębiorcy. Zachęcamy do kontaktu z nami. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące rozliczeń podatku VAT i przedstawimy szczegóły oferty.