Rozliczenia VAT - Warszawa Śródmieście

Nasz zespół zajmie się dla Państwa wszystkimi formalnościami związanymi z rozliczaniem VAT. Na podstawie ewidencji sporządzimy deklaracje, które będą dopasowane do charakteru i wielkości przedsiębiorstwa, poprawne oraz zgodne z obowiązującymi przepisami. Pomożemy Państwu również przy rejestrowaniu się i wyrejestrowaniu się z VAT-u, a także będziemy prowadzić ewidencję podatkową, dzięki której Wasza firma będzie mogła rozliczyć się z VAT.

rozliczaniu podatku VAT istnieje wiele precedensów – wybrane towary i usługi są z niego zwolnione, zmieniają się progi podatkowe, a niektóre firmy wcale nie muszą się rozliczać z tej daniny. Wiemy, jak sobie poradzić z tymi zawiłościami prawnymi i doradzimy, co należy zrobić, by zaoszczędzić jak najwięcej pieniędzy podczas rozliczenia.

Pewne jednak jest to, że podatnikami VAT są wszystkie osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą. Obowiązek podatkowy powstaje w momencie wydania towaru lub wykonania konkretnej usługi. VAT płacą Państwo według określonych stawek:

  • 23% — podstawa podatku od towarów i usług,
  • 8% — stawka dotycząca m.in. usług związanych z kulturą, sportem lub rekreacją,
  • 5% — stawka obejmująca m.in. podstawowe produkty żywnościowe, (np. pieczywo) oraz artykuły dla niemowląt,
  • 0% — tzw. stawka preferencyjna, obejmująca m.in. wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Pieniądze i kalkulator

Nasze biuro podatkowe będzie również pomocne w przypadku, gdy popełnili Państwo błąd w deklaracji VAT. Zajmiemy się jak najszybszym skorygowaniem tego błędu. Jeśli szukają Państwo zaufanych księgowych, którzy prowadzą prawidłowe rozliczenia VAT, zapraszamy do naszego biura na warszawskim Śródmieściu.

Jak rozlicza się podatek VAT?

Podatek VAT to tzw. podatek od wartości dodanej, który dotyczy dóbr i usług. Danina ta jest naliczana do ceny końcowej produktu – dokładnie do wartości netto transakcji kupna-sprzedaży. W ten sposób obciąża zarówno sprzedawcę, jak i nabywcę. Z chwilą wydania towaru albo wykonania danej usługi powstaje obowiązek podatkowy, który obliguje usługodawcę – czyli wszelkiego rodzaju firmy, instytucje, fundacje i stowarzyszenia – do rozliczenia się z podatku VAT.

Podatek VAT można rozliczać w trybie miesięcznym lub kwartalnym. Druga opcja jest przeznaczona głównie dla firm, które w ubiegłym roku nie osiągnęły przychodu przekraczającego 1,2 miliona euro. Kwartalnie nie mogą rozliczać się podatnicy, którzy są czynnymi podatnikami VAT krócej niż 12 miesięcy. Deklarację VAT oraz plik JPK należy złożyć do urzędu skarbowego najpóźniej do 25 dnia następnego miesiąca albo do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kwartale (w rozliczeniu kwartalnym). Warto pamiętać, że za każdy dzień zwłoki podatnik będzie obciążony odsetkami.

 

Jak prowadzić rejestr VAT?

Ewidencja podatku VAT, czyli rejestr sprzedaży i zakupów VAT jest podstawą do wyliczenia i odprowadzenia należnego podatku. Polska ordynacja podatkowa od kilku lat wymaga przygotowania rejestru VAT w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego – JPK – w postaci elektronicznej. We wspomnianym rejestrze należy uwzględnić takie dane finansowe jak:

  • kwotę należnego podatku,
  • dane, które pozwolą określić przedmiot i podstawę opodatkowania,
  • kwoty, od których przysługuje prawo do obniżenia należnego podatku oraz kwoty, które nie dają takiej możliwości,
  • kwoty naliczonego podatku, obniżające kwotę należnego podatku,
  • kwotę podatku, którą należy wpłacić do urzędu skarbowego lub zwracaną przez ten urząd.

Specjaliści z biura Abicus przygotują dla Państwa Jednolity Plik Kontrolny z uwzględnieniem wszystkich danych finansowych. Zadbamy o to, by zarówno treść, jak i forma dokumentu były zgodne z przepisami. Wybierając naszą firmę, zyskujecie Państwo pewność, że wszystko będzie przeprowadzone szybko i sprawnie – nie tylko w kwestii podatku VAT i prowadzenia księgowości.