Księgowość uproszczona dla firm - Warszawa Śródmieście

Przychody netto Państwa firmy nie przekraczają 2 milionów euro rocznie? W takim razie możecie skorzystać z księgowości uproszczonej dla firm. Zespół biura Abicus w ramach małej księgowości zajmie się:

  • prowadzeniem dokumentacji finansowej,
  • sporządzaniem deklaracji podatkowych,
  • pełną ewidencją środków trwałych,
  • przechowywaniem danych firmy przez ustawowych 5 lat,
  • ewidencją wyposażenia przedsiębiorstwa.

Doradzamy w kwestii podatków i optymalizacji kosztów oraz dobieramy najdogodniejszą formę opodatkowania. Wspieramy przedsiębiorców w codziennej działalności, doradzając im i pomagając w zakładaniu i prowadzeniu własnej firmy.

 

Prace biurowe

Co to jest księgowość uproszczona?

Księgowość uproszczona, nazywana również małą księgowością, to znacznie prostszy niż pełna księgowość sposób rozliczania finansów firmy. Model ten jest przeznaczony przede wszystkim dla podmiotów, które nie mają przychodów przekraczających 2 000 000 euro rocznie (czyli ok. 8,7 mln złotych – kwota ta jest zależna od średniego kursu złotówki ustalanego przez Narodowy Bank Polski). Z małej księgowości mogą korzystać:

  • osoby fizyczne,
  • spółdzielnie socjalne,
  • spółki partnerskie,
  • spółki cywilne i jawne osób fizycznych.

Mała księgowość jest szczególnie polecana niewielkim firmom oraz przedsiębiorstwom, które nie generują dużych obrotów. Model ten jest znacznie tańszy od pełnej księgowości, a dodatkowo jego ogromną zaletą jest łatwość rejestrowania i możliwość cyfryzacji danych.

 

Mała księgowość w praktyce

Uproszczona forma księgowości opiera się na dwóch głównych podstawach rozliczenia: pierwszym jest podatkowa księga przychodów i rozchodów (tzw. KPIR). KPIR uwzględnia wszystkie dokumenty księgowe takie jak faktury, rachunki czy dowody wewnętrzne. Prowadzenie księgowości może być w tradycyjny, papierowy sposób bądź elektronicznie. Ważne jest to, aby ją przechowywać i zabezpieczyć przed zniszczeniem czy utratą danych przez okres 5 lat.

Drugą główną podstawą księgowości jest ewidencja przychodów – wymagana przy opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Ewidencja przychodów polega na tworzeniu dziennych zestawień faktur lub rozliczeń z kas fiskalnych. Tego typu zestawienia muszą być przygotowywane w każdym miesiącu za miesiąc poprzedni: w formie papierowej lub elektronicznej.