Rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych - Warszawa Śródmieście

Macie Państwo dosyć skomplikowanych procedur podczas rozliczania się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych? Mamy doświadczenie w pracy z tą instytucją i wiemy, w jaki sposób usprawnić komunikację między firmą a ZUS-em. W imieniu naszych klientów zajmujemy się m.in. sporządzaniem dokumentacji i terminowym wykonywaniem przelewów. W ramach naszych usług otrzymujecie Państwo także:

 • dopasowanie dokumentacji do profilu i wielkości firmy,
 • sporządzanie deklaracji,
 • terminowe wpłaty na konto ZUS,
 • zgłaszanie i aktualizacje danych w rejestrze ZUS.

Oferujemy także możliwość reprezentowania klienta podczas kontroli podatkowej. Sprawny przepływ informacji i dokumentów z ubezpieczycielem to duże ułatwienie w prowadzeniu firmy – powierzenie tych zadań zespołowi biura Abicus gwarantuje bezproblemową współpracę z ZUS-em.

 

Napis zus na tle banknotu

Współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych to kluczowa instytucja, która nadzoruje m.in. ubezpieczenia społeczne wszystkich pracowników oraz właścicieli firm. Każdy przedsiębiorca jest zobowiązany, by w wyznaczonym terminie przedstawić ZUS-owi wymaganą przez prawo dokumentację.

Instytucja ta zajmuje się również wyliczaniem, waloryzacją i wypłatą rent oraz emerytur. Żeby wszystkie te zadania były wykonywane poprawnie, firma musi przekazywać Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych informacje w odpowiedniej formie – jednak jej zachowanie wymaga znajomości skomplikowanych przepisów oraz procedur. Dlatego tak ważne jest, by do komunikowania się z tym urzędem wybrać doświadczonych księgowych.

 

Składki ZUS

ZUS pobiera z pensji pracowników rozmaite opłaty, z których finansowana jest wypłata ubezpieczeń społecznych oraz emerytur. Obecnie w Polsce obowiązują następujące składki ZUS, które liczone są od podstawy wymiaru:

 • składka emerytalna – 19,52%,
 • składka rentowa – 8%,
 • składka chorobowa – 2,45%,
 • składka wypadkowa – 0,40 do 8,12%.

Do odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne zobligowani są także przedsiębiorcy. W ich przypadku składki odlicza się od podstawy wymiaru, która wynosi 60% przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez GUS (Główny Urząd Statystyczny). Właściciel firmy odprowadza:

 • składki na ubezpieczenie społeczne – 19,52%,
 • składki zdrowotne – 9%,
 • składki na Fundusz Pracy – 2,45%,
 • składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 0,10%.