Co zaliczamy do środków trwałych w firmie?

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z wieloma kwestiami. Jedną z nich jest odpowiednia forma opodatkowania i to, co jest związane z kosztami. Na szczęście można to zostawić w rękach doświadczonych księgowych, takich jak w naszej firmie. Środki trwałe, to coś, co zdecydowanie może pojawić się w firmie. Dlatego warto przeczytać artykuł i dowiedzieć się, co się do nich zalicza.

Co zaliczamy do środków trwałych?

Decydując się na prowadzenie własnej działalności gospodarczej, w wyniku różnych zakupów część z nich zostanie określona mianem środków trwałych. Czym one są? Według obowiązujących przepisów do środków trwałych zaliczamy składniki majątku firmowego, którego użytkowanie przewiduje się na okres dłuższy niż rok. Można by tu wymienić m.in.:

  • nieruchomości,
  • sprzęt biurowy,
  • środki transportu,
  • różnego rodzaju maszyny.

Warunek jest również taki, że początkowa wartość danego zakupu musi być wyższa niż 10000 zł. Warto wiedzieć, że do środków trwałych można zaliczyć nie tylko to, co zostało nabyte po rozpoczęciu działalności, ale również to, co już wcześniej się posiadało i chce się wykorzystać w firmie.

Co jeszcze trzeba wiedzieć o środkach trwałych?

Jak już zostało wspomniane, przewiduje się, ze zakupione, albo wprowadzone do firmy środki trwałe będą użytkowane ponad rok. Wiąże się z tym również odliczanie kosztów amortyzacji, czyli zmniejszanie się wartości danego środka trwałego. Konieczne jest również prowadzenie ewidencji środków trwałych, która może być prowadzona w formie papierowej lub elektronicznej. Zadanie to można zlecić w ramach prowadzenia księgowości w Warszawie Śródmieście. W ewidencji powinno się ująć m.in. takie dane jak datę nabycia i przyjęcia do używania, symbol Klasyfikacji Środków Trwałych, wartość początkową, stawkę amortyzacyjną i inne.