Czym jest karta podatkowa i kto może z niej skorzystać?

Karta podatkowa to dokument wydawany przez właściwy urząd skarbowy w Polsce, który umożliwia rozliczanie wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Karta ta jest dostępna dla osób fizycznych prowadzących własną działalność gospodarczą, którzy spełniają określone kryteria. Karta podatkowa pozwala na rozliczenie wydatków na cele służbowe. Należy jednak pamiętać, że nie obejmuje ona wszystkich wydatków.

Kto może otrzymać kartę podatkową?

Karta podatkowa jest dostępna dla osób fizycznych prowadzących własną działalność gospodarczą oraz zgodnie z prawem mogą zostać opodatkowani na zasadach karty podatkowej. Wniosek o wydanie karty podatkowej należy złożyć we właściwym urzędzie skarbowym. Karta podatkowa jest ważna przez cały rok kalendarzowy i musi być odnawiana co roku. W przypadku dodatkowych pytań warto skontaktować się ze swoim biurem rachunkowym, np. ze Śródmieścia Warszawy.

Wymagania dotyczące korzystania z karty podatkowej

Osoby korzystające z karty podatkowej muszą przez okres pięciu lat prowadzić szczegółową ewidencję wydatków oraz dokumenty potwierdzające poniesione wydatki. W przypadku nieprawidłowości w rozliczaniu wydatków urząd skarbowy może wszcząć postępowanie podatkowe. Na oficjalnej rządowej stronie internetowej można znaleźć więcej informacji na temat tego, jak ubiegać się o kartę podatkową oraz jak prawidłowo z niej korzystać.

Zmiany w prawie obowiązujące od 2022 roku

Od 2022 roku z karty podatkowej mogą korzystać tylko ci podatnicy, którzy kontynuują opodatkowanie w tej formie – czyli byli już opodatkowani na zasadach karty podatkowej w poprzednim, 2021 roku. Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą lub planujący zmienić formę opodatkowania nie mogą skorzystać z karty podatkowej.