Jak prowadzić księgowość w fundacji?

Fundacji w Polsce nie brakuje, ponieważ jest wiele osób potrzebujących i tylko w ten sposób można im pomóc. Działają legalnie i robią wiele dobrego. Organizują zbiórki pieniędzy, koncerty charytatywne, obozy, kolonie i wiele innych akcji. Muszą działać uczciwie i przestrzegać przepisów oraz prowadzić księgowość.

Księgowość w fundacji

Fundacje nie są przedsiębiorstwami, więc utrzymują się z darowizn. Muszą prowadzić dokumentację i sprawozdawczość finansową, by ocenić swoją rentowność i rozliczać się z US.  Wykazują przychody z działalności statutowej oraz gospodarczej, z uwzględnieniem zdarzeń, które dotyczą prowadzenia projektów finansowych z zewnętrznych źródeł. Prowadzą księgowość w formie: uproszczonej, pełnej oraz w postaci uproszczonej ewidencji kosztów i przychodów. Biuro rachunkowe Abicus, które zajmuje się rozliczeniami fundacji, sporządza sprawozdania, zawierające wszystkie przychody, straty oraz wydatki. Przygotowuje niezbędne dokumenty, prowadzi politykę fiskalną, kontroluje finanse i zajmuje się wpłatami zaliczek na podatki i przelewy na zobowiązania.

Dlaczego księgowość w fundacji oddać w ręce biura rachunkowego?

Samodzielne prowadzenie księgowości jest możliwe, ale wymaga czasu, znajomości zasad rachunkowości i przepisów podatkowych.  W związku, z czym konieczne jest zatrudnienie osoby do księgowości, co wiąże się z wysokimi kosztami. Przy pełnej rachunkowości jest konieczne stworzenie działu. Bardziej opłacalne jest podpisanie umowy z biurem rachunkowym, które rozlicza organizacje pożytku publicznego. Firma zewnętrzna pomaga w stworzeniu dokładnej i przejrzystej dokumentacji i usprawnia formalności podatkowe, co pozwoli fundacji na wykonywanie działalności charytatywnej, bez zbędnej biurokracji.