Jak przygotować firmę na kontrolę podatkową?

Kontrola podatkowa to wydarzenie, które przysparza każdemu przedsiębiorcy wiele niepotrzebnych nerwów. Jednak, dzięki dobremu przygotowaniu i wsparciu ze strony wykwalifikowanych specjalistów z biura rachunkowo-prawnego kontrola będzie zwykłą formalnością.

Czym jest kontrola podatkowa?

Kontrola podatkowa wynika z Ordynacji podatkowej i ma na celu kontrolę podatników, płatników i następców prawnych pod kątem wywiązywania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Celem kontroli jest uszczelnienie systemu podatkowego i nie zawsze dotyczy znalezienia nieprawidłowości w rozliczeniach dokonywanych przez podatników.

Jak przygotować się do kontroli?

Organy kontrolujące mają obowiązek przesłać zawiadomienie o szykowanej kontroli, w którym powinny znaleźć się informacje o zakresie i typie podatków, które będą sprawdzane. Dzięki temu przedsiębiorca może przygotować się do kontroli. Powinien dokonać weryfikacji dokumentów z obszaru zainteresowania kontroli. Jeśli nie ma organów księgowych, które są częścią firmy, warto skorzystać z pomocy specjalistów od outsourcingu. Sprawdzą oni poprawność wystawionych faktur i w razie konieczności wykonają korektę faktur kosztowych i zakupowych. Niezbędne będzie wystawienie deklaracji korygującej z uzasadnieniem wprowadzonych zmian. Przed kontrolą należy też uiścić ewentualne zaległości podatkowe.

Jakie dokumenty weryfikuje kontrola podatkowa?

W trakcie kontroli organy sprawdzają wymienione w zawiadomieniu dokumenty, ale mają też prawo do wglądu w dokumenty rejestracyjne firmy. Wśród nich wpis do CEIDG, nadanie numeru NIP i REGON. Przedsiębiorca powinien też przygotować księgi podatkowe i rejestry oraz ewidencje.