Jakie błędy księgowe popełniają przedsiębiorcy?

Niestety błędy księgowe są często popełniane przed przedsiębiorców, również tych bazujących na księgowości uproszczonej. Jakie pojawiają się najczęściej oraz w jaki sposób można im zapobiec?

Niedotrzymywanie terminów

Jednym z najczęściej popełnianych błędów przez przedsiębiorców jest niedotrzymywanie terminów, np. podczas składania deklaracji podatkowych. Jakie mogą być tego skutki? Samo niezłożenie deklaracji podatkowej w istocie stanowi wykroczenie skarbowe, co może wiązać się m.in. z karą grzywny.

Można tego uniknąć dzięki wyrażeniu czynnego żalu, który to dokument powinien zostać złożony na piśmie albo przekazany ustnie w formie protokołu sporządzanego przez pracownika urzędu. Aby uniknąć tego typu sytuacji w przyszłości, pomocne może być sporządzenie deklaracji podatkowych przez zewnętrzne biura podatkowe, takie jak nasze. Dzięki temu przedsiębiorca będzie miał gwarancję, że wszystkie dokumenty będą składane terminowo.

Błędy w odliczaniu VAT

Sztandarowym przykładem błędów księgowych popełnianych przez przedsiębiorców jest odliczanie 100 proc. VAT w przypadku samochodu, który był używany nie tylko w celach służbowych. Okazuje się bowiem, że jeśli podatnik użytkuje pojazd także do celów prywatnych, wówczas można odliczyć kwotę tylko 50 proc. VAT.

Błędne identyfikowanie stawek VAT

Kolejnym błędem księgowym, popełnianym zwłaszcza przez początkujących przedsiębiorców, jest niewłaściwe zakwalifikowanie stawki VAT do konkretnego towaru albo usługi. Przykładem są e-booki, które muszą być objęte stawką 23 proc. i to pomimo tego, że dla książek papierowych stawka ta wynosi zaledwie 5 proc.

Księgowanie faktur zakupu bez podania NIP-u nabywcy

Typowym błędem związanym z wypełnianiem dokumentacji jest też księgowanie faktur zakupowych bez jednoczesnego podania numeru NIP nabywcy. W praktyce taka faktura powinna być skorygowana albo poprzez wystawienie noty, albo faktury korygującej.

Nieprawidłowy sposób ujmowania przychodów

Częstą pomyłką jest też uwzględnianie przychodów w nieodpowiednich okresach. Przykładowo, jeśli usługa marketingowa została wykonana 31 stycznia 2020 roku, a faktura wystawiona 2 lutego, to przychód musi być ujęty w styczniu, nie zaś w lutym.

Oczywiście to nie wszystkie błędy księgowe, które popełniają przedsiębiorca. Konsekwencje niektórych z nich mogą być poważne, dlatego też najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest powierzenie prowadzenia dokumentacji zewnętrznym ekspertom z biur rachunkowych. Jeśli Ty również poszukujesz takiej placówki, koniecznie się z nami skontaktuj.