Jakie podatki musi płacić polski przedsiębiorca?

Przedsiębiorcy na całym świecie muszą odprowadzać podatki do państwa, w którym prowadzą swoją działalność. W niektórych krajach są one mniejsze, w innych większe. Jedno jest jednak pewne - płacenia ich nie można uniknąć. Aby jednak mieć pełen obraz tego, jakie podatki, w jakiej wysokości i na jakich zasadach powinien płacić polski przedsiębiorca, zachęcamy do zapoznania się z dzisiejszym wpisem. Jest to wiedza podstawowa nie tylko dla osób, które już prowadzą swoją firmę, ale także dla tych, którzy w przyszłości planują to robić.

Podatek dochodowy i jego formy

Zaczynamy od podatku dochodowego, gdyż to właśnie on jest najważniejszy zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla skarbu Państwa pod względem płacenia podatków przez osoby prowadzące firmę. Jest to podatek odprowadzany od dochodu przedsiębiorcy, czyli zarobionych przez jego działalność pieniędzy. O formie, wysokości i terminie płacenia tego podatku decydujemy już w momencie zakładania własnej działalności, można to jednak później zmienić poprzez dokonanie odpowiedniego wpisu do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). Przed jakim wyborem w tej kwestii stają więc polscy przedsiębiorcy?

  • Skala podatkowa. W tej popularnej formie płacenia podatku dochodowego istnieją dwie stawki – 18% oraz 32%. Pierwszy próg obowiązuje w przypadku, gdy dochód przedsiębiorcy nie przekracza kwoty 85 528 zł. Jeśli jednak firma zarobiła więcej, od wszystkiego powyżej tej kwoty przedsiębiorca zapłaci podatek w wysokości 32%.
  • Podatek liniowy. W tej formie rozliczenia stawka podatku jest stała i wynosi zawsze 19%, niezależnie od osiąganych przez firmę dochodów. Jest ona więc bardziej opłacalna dla przedsiębiorców zarabiających więcej niż te 85,5 tysiąca złotych. Można z niej jednak skorzystać jedynie prowadząc pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej. Nie ma tutaj także kwoty wolnej od podatku ani ulg podatkowych, jak to jest w przypadku skali podatkowej.
  • Ryczałt. Tym razem podatku nie oblicza się od kwoty dochodu, ale od przychodu – a to jest znaczna różnica, gdyż przychód to dochód + koszty jego uzyskania. Dlatego też zryczałtowana forma opłacania podatku dochodowego może się opłacać przedsiębiorcom, których koszty prowadzenia działalności są na stosunkowo niskim poziomie. Tutaj wyróżniamy aż 8 stawek podatkowych, z czego 6 to stawki podstawowe i najczęściej spotykane: 20%, 17%, 12,5%, 8,5%, 5,5% oraz 3%. Rzadziej zdarzają się stawki w wysokości 10% lub 2%. Ewidencja sprzedaży powinna więc być w tym przypadku prowadzona w taki sposób, aby dało się określić przychód z danej grupy oprocentowania podatkowego.
  • Karta podatkowa. To najprostsza forma odprowadzania podatku dochodowego także dla osób fizycznych i spółek cywilnych, w której wysokość podatku nie jest zależna od osiągniętych dochodów. Jest to natomiast stała opłata dokonywana każdego miesiąca przez podatnika, a wyznaczona przez Naczelnika Urzędu Skarbowego po złożeniu wypełnionej deklaracji PIT-16. Wysokość tego podatku może zależeć od rodzaju prowadzonej działalności, liczby pracowników w niej zatrudnionej, a nawet liczby mieszkańców danej gminy. Jest to podatek płacony niezależnie od tego, czy osiągnęło się dochód czy też nie.

VAT

Podatek od towarów i usług, czyli VAT, to podatek, jaki wszyscy dobrze znamy, ponieważ tak naprawdę opłaca go każdy z nas jako końcowy nabywca, czyli osoba kupująca dany produkt czy usługę. W Polsce ogólnie przyjęta stawka VAT wynosi 23%, ale w pewnych przypadkach może także wynosić 4%, 5% lub 8%. Niektóre towary bądź usługi są jednak całkowicie z niego zwolnione. Dla przedsiębiorców podatek ten to tak naprawdę odliczenie podatku związanego z zakupem od podatku wynikającego ze sprzedaży, jednak przepisy w tej kwestii zmieniają się w naszym kraju bardzo często. Istnieje w związku z podatkiem VAT także wiele nisz i wyjątków, dlatego aby odprowadzać go zawsze poprawnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami, warto skorzystać z usług Biura Rachunkowego specjalizującego się w tej kwestii.

Pozostałe podatki

Dwa wyżej wymienione rodzaje podatków to te najważniejsze, które powinny interesować polskiego przedsiębiorcę. Nie są to jednak często jedyne podatki, jakie musi on płacić. Niektórzy przedsiębiorcy muszą bowiem opłacać także na przykład podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC). Jest to konieczne w przypadku zawierania przez przedsiębiorcę umów sprzedaży, spółki, pożyczki czy darowizny, czyli na przykład w momencie zakupu samochodu firmowego od osoby prywatnej. Wysokość tego podatku to zwykle 1% lub 2%. Inne podatki płacone przez polskich przedsiębiorców to także podatek od nieruchomości (w przypadku, gdy przedsiębiorca prowadzi działalność na terenie, którego jest właścicielem); podatek od środków transportowych (w przypadku, gdy w firmie są samochody ciężarowe, autobusy czy ciągniki z przyczepami bądź naczepami) czy opłata za korzystanie ze środowiska. Od roku 2021 w życie wchodzą także nowe przepisy podatkowe dla przedsiębiorców, które wprowadzą nowe podatki, na przykład takie jak podatek cukrowy, podatek handlowy czy podatek od alkoholu w małych butelkach. Aby więc nie zagubić się w gąszczu coraz to nowszych przepisów podatkowych, zachęcamy do kontaktu z naszą profesjonalną kadrą księgowości i rachunkowości podatkowej.