Jakie są różnice między księgowością a rachunkowością?

Księgowość i rachunkowość to dwa kluczowe pojęcia w świecie finansów, które często są mylone ze sobą. Chociaż obie dziedziny są ściśle powiązane, różnią się od siebie pod wieloma względami. Jak wpływają one na funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz zarządzanie finansami? Co należy o nich wiedzieć?

Co warto wiedzieć o księgowości? 

Księgowość to proces systematycznego zbierania, analizowania, interpretowania, prezentowania i przekazywania informacji finansowej. Obejmuje ona zarówno bieżące operacje finansowe, jak i długoterminowe planowanie. Głównym celem księgowości jest dostarczenie informacji niezbędnych do podejmowania decyzji przez zarząd firmy, inwestorów, kredytodawców oraz inne zainteresowane strony. 

Księgowość obejmuje wiele działań związanych z finansami przedsiębiorstwa, takich jak prowadzenie ksiąg rachunkowych, sporządzanie sprawozdań finansowych czy kontrola wewnętrzna. Księgowi zajmują się również analizą kosztów, budżetowaniem oraz prognozowaniem wyników finansowych. 

Na czym polega prowadzenia rachunkowości? 

Z kolei rachunkowość jest częścią księgowości, która koncentruje się na szczegółowym opisie i klasyfikacji transakcji finansowych. Jej głównym celem jest utrzymanie dokładnych i aktualnych informacji na temat zdarzeń gospodarczych, które mają wpływ na sytuację finansową firmy. Rachunkowość pozwala na monitorowanie przepływów pieniężnych oraz kontrolę nad majątkiem przedsiębiorstwa. Monitorowaniem finansów może zająć się biuro rachunkowe. W Warszawie czynność tę warto powierzyć firmie Abicus. 

W praktyce rachunkowość zajmuje się przede wszystkim ewidencją i dokumentacją transakcji finansowych, takich jak przychody, koszty, należności czy zobowiązania. Opiera się ona na zasadach i standardach rachunkowych, które określają, jak należy prowadzić księgi oraz sporządzać sprawozdania finansowe. Zarówno księgowość, jak i rachunkowość pełnią kluczowe role w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw.