Kiedy outsourcing księgowy to dobre rozwiązanie?

Współcześnie bardzo dużą popularnością cieszą się różnego rodzaju usługi outsourcingowe. Mogą one dotyczyć różnych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa, w tym m.in. księgowości. Wówczas zewnętrzny podmiot przejmuje na siebie wszelkie obowiązki powiązane z rachunkowością firmy. To z pewnością ogromne udogodnienie, ale czy jest opłacalne?

Outsourcing księgowy – jakie ma zalety?

Jak już zostało wspomniane, istotą outsourcingu księgowego jest oddelegowanie innemu podmiotowi obowiązków z zakresu księgowości firmy. Na tej podstawie trzeba wskazać pierwszą zaletę, a mianowicie znaczną oszczędność czasu z perspektywy przedsiębiorcy. Właściciel firmy nie musi kontrolować stanu rozliczeń czy ich terminów. W ten sposób może skoncentrować się na głównym obszarze działalności, dbając tym samym o rozwój marki.

Zajmując się rachunkowością w Warszawie Śródmieściu, doskonale wiemy, jak dynamiczne są przepisy prawa podatkowego. Zmiany pojawiają się stosunkowo często, a przedsiębiorca jest zobowiązany je śledzić. Jak głosi słynna paremia, ignorantia iuris nocet (łac. nieznajomość prawa szkodzi). Z drugiej strony, wymogi formalne związane z księgowością firmy bywają bardzo zawiłe. Outsourcing księgowy minimalizuje ryzyko jakichkolwiek pomyłek, a co więcej – odpowiedzialność za potencjalne błędy spoczywa na zewnętrznym podmiocie.

Co ciekawe, outsourcing księgowy jest bardzo korzystny finansowo. Decydując się na zatrudnienie księgowego na umowę o pracę, przedsiębiorca musi ponieść nie tylko comiesięczny koszt wynagrodzenia, ale i przygotowania oraz utrzymania jego miejsca pracy. Jeżeli istnieje konieczność nawiązania stosunku pracy z więcej niż jedną osobą, wydatki mogą okazać się bardzo wysokie. Zaletą tego rozwiązania jest również wysoka dyspozycyjność biura rachunkowego.