Planowane zmiany w podatku VAT. Co warto wiedzieć?

Biorąc pod uwagę prowadzoną działalność gospodarczą wiele firm martwi się szykującymi się od nowego roku zmianami w VAT. Jak wiadomo, pracodawca nie może nie płacić należności do urzędu skarbowego. Co prawda istnieje pewna określona lista towarów i usług zwolnionych z niego, ale olbrzymia większość wymaga rozliczania się z niej. Jakie zmiany szykuje rząd w obszarze rozliczeń podatku VAT?

Jak powinno się rozliczać prawidłowo VAT?

Podatek VAT jest to podatek od wartości dodanej dotyczącej różnego rodzaju dóbr i usług. Nalicza się go od ceny końcowej produktu, będącej tzw. kwotą netto transakcji kupna-sprzedaży. To powoduje, że obciąża on w równym stopniu obie strony umowy. Wydając przedmiot, bądź wykonując usługę, powstaje obowiązek podatkowy, z którego dany przedsiębiorca musi się rozliczyć. Może to zrobić w trybie miesięcznym lub kwartalnym (jeśli suma przychodu w ubiegłym roku rozliczeniowym nie przekroczyła 1,2 miliona euro). Deklarację VAT składa się wraz z plikiem JPK do urzędu skarbowego, najpóźniej do 25 dnia następnego miesiąca albo do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kwartale (w rozliczeniu kwartalnym).

Jakie zmiany będą w rozliczaniu podatku VAT w 2022 roku?

Efekt wzrostu średniego kursu euro sprawił, że przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z podatkowych uproszeń. Na dzień przeliczania limitów na kolejny rok, czyli pierwszy dzień roboczy października roku poprzedniego, kurs euro wynosił 4,5941 zł za euro. Zatem pierwszą ważną i widoczną zmianą będzie zmiana w rozliczeniu kwartalnym VAT, a mianowicie rozliczanie to w 2022 roku będzie możliwe dla podatników, których sprzedaż w 2021 roku nie przekroczyła wartości 5 513 000 zł. Dodatkowo rząd planuje dać możliwość wyboru przedsiębiorcy opodatkowania VAT wybranych usług finansowych. Będzie ono możliwe jedynie w relacji B2B, w przypadku świadczeniach ich na rzecz konsumentów — osób fizycznych nadal pozostaną one obligatoryjnie zwolnione z VAT. Zmiany wspomnianego kursu euro odbiją się również na zmianie wysokości limitów określających małego podatnika PIT i VAT oraz zmianę kwoty amortyzacji jednorazowej de minimis.