Podstawowe formy opodatkowania działalności gospodarczej

Podejmując decyzję o rozpoczęciu prowadzenia własnej firmy, trzeba podjąć wiele ważnych decyzji, które będą mieć znaczący wpływ na sposób rozliczania spraw dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstwa. Jedną z takich spraw jest wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej.

Czemu służą formy opodatkowania działalności gospodarczej?

Podatki to pieniądze należne państwu za określone czynności, które się wykonuje na terenie danego kraju. Pracując, robiąc zakupy czy kupując mieszkanie, za każdą z tych czynności trzeba rozliczyć się z państwem. To z tych pieniędzy prowadzone są różne inwestycje krajowe, mające na celu podnieść poziom życia mieszkańców, rozwój wojska, policji, oświaty, służby zdrowia. Przedsiębiorcy prowadzący własną firmę muszą płacić podatek dochodowy. Swoją działalność może opodatkować na różnych zasadach. Wybór określonej metody powinien uzależnić od rodzaju wykonywanej działalności oraz rachunku ekonomicznego. Może to być podatek na zasadach ogólnych, podatek liniowy, ryczałt oraz karta podatkowa.

Czym poszczególne formy opodatkowania różnią się od siebie?

Skala podatkowa — podatek na zasadach ogólnych dotyczy nie tylko tych prowadzących własną firmę, ale także osób pracujących na umowie. Zakłada ona dwie stawki podatku zależne do progu osiąganego dochodu w danym roku. W przypadku podatku liniowego płaci się zawsze 19% bez względu na wysokość osiąganego przychodu — wymaga prowadzić Księgę Przychodów i Rozchodów. Poza zaletą stałości podatku minusem jest brak możliwości rozliczania ze współmałżonkiem, wyklucza ona wiele ulg podatkowych. Ryczałt z kolei można wybrać tylko dla określonych branż, przy czym dochód z działalności w poprzednim roku podatkowym nie może być wyższy niż 20 tys. euro. Ostatnia forma, czyli karta podatkowa to zryczałtowana forma opodatkowania, wysokość ryczałtu w tym przypadku ustala Naczelnik Urzędu Skarbowego na podstawie rodzaju wykonywanej działalności, ilości zatrudnianych osób.