Różnice między księgowością pełną a uproszczoną

W Polsce obowiązują dwie formy księgowości – pełna i uproszczona. Przedsiębiorcy będący właścicielami małych oraz średnich firm muszą zdecydować, która z nich będzie obowiązywała w ich firmie. Duże firmy, nie mają możliwości wyboru, w ich przypadku jest prawnie uregulowany obowiązek prowadzenia pełnej księgowości.   Przed podjęciem decyzji warto jednak dowiedzieć się, czym dokładnie różnią się te dwa rodzaje i wybrać najlepszą i najkorzystniejszą opcję dla siebie, swojej firmy i pracowników.

Księgowość pełna – na czym polega?

Przede wszystkim księgowość pełna jest rozwiązaniem bardzo szczegółowym, w większości przypadków konieczne jest, aby zajmowało się nią doświadczone biuro księgowe. Niektóre duże firmy tworzą u siebie osobne działy, jednak dla mniejszych korzystniejszy okazuje się outsourcing w tym zakresie. Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości obejmuje: spółki cywilne, spółki handlowe oraz podmioty, u których przychody netto w poprzednim roku przekroczyły równowartość 2 mln euro w polskiej walucie. W przypadku pełnej księgowości należny do zapłacenia podatek jest zawsze precyzyjnie obliczany. W pełnej księgowości oprócz przychodów i kosztów ewidencjonowane są też źródła finansowania. Jest to rozwiązanie, które pozwala analizować i kontrolować sytuację finansową przedsiębiorstwa. Oprócz tego kluczowe okazuje się również to, że zyskujemy możliwość prognozowania, chociażby rozwoju firmy. Dzięki danym, jakie zyskujemy, możemy zdecydowanie skuteczniej zarządzać własną firmą.

Co oznacza księgowość uproszczona?

Dane finansowe przedsiębiorstwa są tu gromadzone na prostych zasadach. Wiele osób podejmuje się jej samodzielnego prowadzenia, w związku z niskim poziomem trudności. Wyróżniamy trzy podstawowe rodzaje księgowości uproszczonej, są to: karta podatkowa, ryczałt ewidencjonowany, oraz Księga przychodów i rozchodów. Mimo łatwiejszej dokumentacji, prowadząc ten rodzaj księgowości, nie mamy pełnego obrazu sytuacji finansowej, jaka jest obecnie w naszej firmie. Dokładna analiza na podstawie tych danych jest niemal nieosiągalna, podobnie jak odpowiednie planowanie rozwoju naszej firmy.